logopalec

Průvodce českou interpunkcí

978-80-86041-4

Průvodce českou interpunkcí

Přehledná a stále aktuální příručka jednak provede zájemce z nejširšího okruhu uživatelů češtiny zásadami kladení čárky a dalších znamének v textu, jednak jim umožní, aby si osvojenou problematiku ihned procvičili a také si své řešení podle srozumitelného klíče zkontrolovali. Zaměření příručky na interpunkční zásady vychází z dlouholetého zjištění autorky, profesí vysokoškolské učitelky, že právě interpunkce se považuje za nejkomplikovanější složku českého pravopisu a její znalost je nízká i u vysokoškoláků.

Recenzent prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., v doporučujícím posudku k prvnímu vydání mimo jiné uvedl: „Výkladová část je přehledně rozčleněna na jednotlivé paragrafy, ve kterých jsou shrnuty hlavní i dílčí zásady kladení interpunkčních (členicích) znamének v českém psaném textu. Nejobsáhlejší jsou výklady ke stěžejní problematice: psaní čárek v jednoduché větě a souvětí. Doprovodné ilustrativní příklady, které jsou citlivě vybrány z rozmanitých textů, prozrazují autorčinu schopnost ozřejmit teoretické výklady co nejvýstižněji pomocí konkrétních a průkazných větných celků."
O užitečnosti příručky svědčí i to, že její první vydání se setkalo s příznivým ohlasem a bylo zcela rozebráno, proto vychází publikace v upravené podobě podruhé.

Copyrigth © autorka: prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.