logopalec

Průvodce tvaroslovím současné češtiny

978-80-86041-46-9

Průvodce tvaroslovím současné češtiny

Přestože základy tvarosloví mateřského jazyka zvládá aktivně už šestileté dítě, není jednoduché osvojit si tvary slov a jejich funkce opravdu důkladně. Průvodce českým tvaroslovím je příručka určena těm, kteří si chtějí utřídit základní teoretické znalosti a doplnit je o jevy, jež jsou nutné pro zvládnutí jazyka na dobré odborné úrovni. 

Měla by být pomocníkem nejen studentům, ale i těm učitelům, kteří se potřebují při každodenní praxi rychle orientovat v tvaroslovné problematice spisovné češtiny.

Copyrigth © autorka: doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.