logopalec

Kniha návštěv & Požární registr

Kniha návštěv  &  Požární registr

Kniha návštěv & Požární registr je propisovací tiskopis s 25 ks číslovaných propustek, který je určen k registraci návštěvníků firmy v zájmu ochrany jejich zdraví, zajištění jejich bezpečnosti a zachování pohodlí. A to především v případě mimořádných událostí, kdy zásahové jednotky vypnou el. proud a poté není možný přístup do počítače, který využívá ostraha objektu k registraci přítomností návštěvníků firmy. Doklad v papírové podobě je pak jediným dokumentem o přítomnosti návštěvníka v areálu firmy.

Na propustce je detailní poučení k možným nebezpečím a ohrožením, bezpečnosti a ochraně zdraví, úrazu, požární bezpečnosti, poplachu a zákazu kouření v areálu firmy. Svým podpisem návštěvník potvrdí přečtení a pochopení instrukcí k chování v areálu firmy, kdy případné porušení instrukcí chrání firmu v soudním řízení před uplatněním soudních náhrad úrazů návštěvníků.

Vyplněná propustka se vytrhne z Knihy návštěv a vložená do průhledného pouzdra se viditelně nosí po celou dobu návštěvy.

Úřad průmyslového vlastnictví, UV č.d. 25548